Szanowni Państwo,


Konsorcjum prawne Holak, Klekotko, Mały, Guja powstało w celu zapewnienia Klientom możliwie najpełniejszej obsługi prawnej, wykorzystując w tej mierze zróżnicowane doświadczenie członków Konsorcjum. Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną urzędów, osób prawnych oraz fizycznych. Usługi wykonujemy przy zaangażowaniu indywidualnych kancelarii jak i grona współpracowników. Świadczymy pomoc prawną na terenie całego Śląska. 


Języki obce w których może być świadczona pomoc prawna: francuski, angielski, rosyjski.


Adresy naszych kancelarii:

  • Siemianowice Śl.: ul. 27 Stycznia 2,
  • Mikołów: Rynek 18, 
  • Katowice: Ul. Powstańców 26/4,
  • Tychy: al. Niepodległości 87.


Adwokat Tomasz Holak


Świadczy pomoc prawną zarówno na rzecz osób prywatnych jak i międzynarodowych korporacji o zróżnicowanych profilach działalności polegającą w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Prowadzi stałą obsługę podmiotów zaliczanych do podmiotów sektora finansów publicznych, także spółek komunalnych. Świadczył pomoc prawną przy realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.


Telefon: +48 501 800 067


E-mail: holak@adwokat-pl.eu
Adwokat Michał Klekotko


Specjalizuje się w dziedzinie prawa autorskiego, prawa nieuczciwej konkurencji oraz prawa własności przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem sporów o naruszenia praw wyłącznych lub zasad uczciwej konkurencji oraz kwestii transferu technologii i praw autorskich.

Adwokat Michał Klekotko jest autorem publikacji z zakresu prawa autorskiego.


Telefon: +48 506 758 370


E-mail: klekotko@onet.plAdwokat Paweł Mały


Prowadzi obsługę prawną osób fizycznych i kompleksową obsługę przedsiębiorców w tym jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego - samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podmiotów działających na rynku ubezpieczeniowym, oferując wsparcie działalności przedsiębiorców w pełnym zakresie obsługi prawnej w tym organizacji, zamówień publicznych, prawa pracy, umów handlowych i negocjacji, doradztwa dotyczącego spraw korporacyjnych, procesów inwestycyjnych (zastępstwa inwestycyjnego, robót budowlanych, prac projektowych, generalnego wykonawstwa), audytów prawnych (due diligence) w procesie zmian i przekształceń własnościowych.


Telefon: +48 603 798 571


E-mail: pawel.a.maly@gmail.com 

Adwokat Witold Guja

Świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych ze szczgólnym uwzględnieniem zagadnień prawa handlowego, cywilnego i karnego gospodarczego. Prowadzi stałą obsługę prawną spółek handlowych i stowarzyszeń. Szczególne zainteresowania zawodowe kieruje na problematykę procedury cywilnej i opartej na niej możliwości sądowego dochodzenia i egzekwowania roszczeń cywilno - gospodarczych. W tym zakresie posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe poparte wiedzą jaką uzyskał w trakcie zajmowania wcześniej stanowieska asystenta sędziego w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Tychach.

Telefon: +48 694 510 643

E-mail:guja@adwokacitychy.pl