Adwokat Ewa Daszewska

 

Adwokat Tomasz Holak

Prawo karne

 

Prawo do rzetelnego procesu jest fundamentalnym prawem każdej osoby w demokratycznym państwie prawa.

Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą.

 

Zakres praktyki w szczególności obejmuje:

 

 • prawo karne,

 • prawo karno-skarbowe,

 • prawo karne wykonawcze.

 

 

Prawo cywilne

 

Cechą niektórych norm prawnych o znaczeniu uniwersalnym jest to, że wyznaczają one obowiązek określonego zachowania, z którym wiąże się konkretny skutek prawny.Art. 6 k.c. ustanawia jedną z generalnych zasad prawa cywilnego w brzmieniu: „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne". Oznacza to, iż każdy, kto dochodzi swych praw winien wykazać prawdziwość faktu, na który się powołuje, uzasadniając istnienie tych praw.

 

Zakres praktyki w szczególności obejmuje:

 

 • prawo zobowiązań,

 • prawo rzeczowe,

 • prawo spadkowe,

 • gospodarka nieruchomościami,

 • prawo rodzinne,

 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

 

Prawo administracyjne

 

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. 

Powyższa zasada dotyczy każdego postępowania przed organami administracji publicznej, w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych.

 

 

Zakres praktyki w szczególności obejmuje:

 

 • postępowanie administracyjne,

 • egzekucję w administracji.

Prawo gospodarcze i handlowe

 

Odpowiednie przygotowanie dokumentów daje podmiotom gospodarczym aktywnym na terenie Unii Europejskiej szereg wyspecjalizowanych form prawnych, w ramach których możliwa jest bezproblemowa współpraca.

 

Zakres praktyki w szczególności obejmuje:

 

 • prawo zamówień publicznych,

 • prawo własności intelektualnej,

 • gospodarka komunalna,

 • prawo spółek handlowych.

 

Zobacz więcej

Formy współpracy

Konsultacje prawne

Stała obsługa prawna

Reprezentacja przed sądem

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Zobacz więcej

 

Que vous soyez un particulier oue une entreprise les Cabinets d'Avocats Holak et Daszewska inscrit au Barreau de Katowice, dans le cadre de ses activités, vous propose une aide juridique rapide et efficace dans les principales matières du droit en Pologne: 

 

 • Droit civil,

 • Droit pénal et droit pénal des daffaires,

 • Droit administratif,

 • Droit de la famille,

 • Droit social,

 • Droit fiscal,

 • Droit bancaire.

 

Nous présentons ainsi la capacité de pouvoir agir au plan judiciaire devant les Tribunaux et Cours d’Appel.

 1. pl

Adwokat Ewa Daszewska 

  ul. Fitznerów 2, 41-100 Siemianowice Śląskie

 

 

              tel. + 48 600 293 905

K

 

Adwokat Tomasz Holak

ul. Fitznerów 2, 41-100 Siemianowice Śląskie

             tel. + 48 501 8000 67

             kancelaria@adwokat-pl.eu