kancelaria@adwokat-pl.eu

ul. Fitznerów 2, 41-100 Siemianowice Śląskie

             tel. + 48 501 8000 67

             

 

 

K

 

      Adwokat Tomasz Holak

  ul. Fitznerów 2, 41-100 Siemianowice Śląskie

 

 

              tel. + 48 600 293 905

Adwokat Ewa Daszewska 

Informujemy, iż w celu minimalizowania zagrożenia wynikającego z rozprzestrzeniania się wirusa SARS – CoV- 2 przyjmujemy interesantów po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie 

pod numerem telefonu: 501 8000 67

 

 1. pl
 2. fr

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Zobacz więcej

Reprezentacja przed sądem

Stała obsługa prawna

Konsultacje prawne

Formy współpracy

Prawo gospodarcze i handlowe

 

Odpowiednie przygotowanie dokumentów daje podmiotom gospodarczym aktywnym na terenie Unii Europejskiej szereg wyspecjalizowanych form prawnych, w ramach których możliwa jest bezproblemowa współpraca.

 

Zakres praktyki w szczególności obejmuje:

 

 • prawo zamówień publicznych,

 • prawo własności intelektualnej,

 • gospodarka komunalna,

 • prawo spółek handlowych.

 

Prawo administracyjne

 

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. 

Powyższa zasada dotyczy każdego postępowania przed organami administracji publicznej, w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych.

 

 

Zakres praktyki w szczególności obejmuje:

 

 • postępowanie administracyjne,

 • egzekucję w administracji.

Prawo cywilne

 

Cechą niektórych norm prawnych o znaczeniu uniwersalnym jest to, że wyznaczają one obowiązek określonego zachowania, z którym wiąże się konkretny skutek prawny.Art. 6 k.c. ustanawia jedną z generalnych zasad prawa cywilnego w brzmieniu: „ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne". Oznacza to, iż każdy, kto dochodzi swych praw winien wykazać prawdziwość faktu, na który się powołuje, uzasadniając istnienie tych praw.

 

Zakres praktyki w szczególności obejmuje:

 

 • prawo zobowiązań,

 • prawo rzeczowe,

 • prawo spadkowe,

 • gospodarka nieruchomościami,

 • prawo rodzinne,

 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

 

Prawo karne

 

Prawo do rzetelnego procesu jest fundamentalnym prawem każdej osoby w demokratycznym państwie prawa.

Każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą.

 

Zakres praktyki w szczególności obejmuje:

 

 • prawo karne,

 • prawo karno-skarbowe,

 • prawo karne wykonawcze.

 

 

Adwokat Ewa Daszewska

 

Adwokat Tomasz Holak