Świadczymy pomoc z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego w tym w zakresie prawa zamówień publicznych oraz prawa autorskiego.

Zapewniamy reprezentację przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, organami administracji publicznej.

W zakresie prawa karnego pomoc obejmuje w szczególności reprezentowanie Klientów na każdym etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego w sprawach o wykroczenia, przestępstwa, w tym przestępstwa karnoskarbowe i gospodarcze.

W zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy pomoc obejmuje w szczególności sporządzanie opinii prawnych, opracowane projektów aktów prawnych oraz reprezentację Klientów przed sądami.

W zakresie prawa administracyjnego, w tym w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej, pomoc obejmuje w szczególności sporządzanie opinii prawnych, projektów pism oraz reprezentację przed urzędami, samorządowym kolegium odwoławczym oraz sądami administracyjnymi.

W zależności od wartości przedmiotu zamówienia oferujemy wsparcie dla zamawiających i wykonawców w przygotowaniu dokumentacji przetargowych zarówno w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych jak i kodeksu cywilnego.

                                                                                                                                                                            kancelaria@adwokat-pl.eu

ul. Fitznerów 2, 41-100 Siemianowice Śląskie

             tel. + 48 501 8000 67

             

 

 

K

 

      Adwokat Tomasz Holak

  ul. Fitznerów 2, 41-100 Siemianowice Śląskie

 

 

              tel. + 48 600 293 905

Adwokat Ewa Daszewska 

Zakres pomocy