kancelaria@adwokat-pl.eu

ul. Fitznerów 2, 41-100 Siemianowice Śląskie

             tel. + 48 501 8000 67

             

 

 

K

 

      Adwokat Tomasz Holak

  ul. Fitznerów 2, 41-100 Siemianowice Śląskie

 

 

              tel. + 48 600 293 905

Adwokat Ewa Daszewska 

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od rodzaju zlecenia, terminu realizacji zlecenia oraz wartości przedmiotu sprawy.

 

Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową lub być ustalone w oparciu o stawki godzinowe.

 

W niektórych sprawach możliwym jest również ustalenie części  dodatkowego wynagrodzenia jako wartości procentowej od wygranej sprawy - "succes fee". 

 

Wysokość wynagrodzenia i warunki płatności oraz wysokość kosztów niezależnych od Kancelarii a związanych z prowadzeniem  sprawy  (np. opłat sądowych) każdorazowo omawiamy z Klientem przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.