kancelaria@adwokat-pl.eu

Contact 

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności Izby Adwokackiej w Katowicach:

 

www.adwokatura.katowice.pl

 

 

 

Adresy przydatnych stron internetowych:

 

Naczelna Rada Adwokacka  www.nra.pl

 

Sąd Najwyższy www.sn.pl

 

Naczelny Sąd Administracyjny www.nsa.gov.pl

 

Trybunał Konstytucyjny www.trybunal.gov.pl

 

 

 

 

RODO

 

 

Z dniem 25.05.2018 roku weszło w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane dalej w skrócie RODO.

Państwa prywatność zawsze była przez nas chroniona w szczególności z uwagi na tajemnicę adwokacką. Zależy nam na ochronie Państwa danych osobowych oraz na przejrzystym informowaniu o tym, jakie dane gromadzimy i w jakim celu będziemy je wykorzystywać.

Państwa dane osobowe, w przypadku kontaktu poprzez stronę internetową, przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez Państwa polegającej na wypełnieniu formularza kontaktowego.

Podanie przez Państwa danych jest całkowicie dobrowolne i służy jedynie nawiązaniu kontaktu z Adwokatem.

W przypadku gdy nie dojdzie do nawiązania umowy Państwa dane zostaną natychmiast usunięte.

Zapewniamy, iż w przypadku gdy nie dojdzie do nawiązania umowy Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

Zgodnie z art. 13 RODO, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne w celu prawidłowego wykonania umowy lub nawiązania z Państwem kontaktu, w przypadku danych do kontaktu jest Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Holak, w przypadku zlecenia sprawy Adw. Ewie Daszewskiej jest Kancelaria Prawnicza Adw. Ewa Daszewska, w przypadku zlecenia sprawy Adw. Tomaszowi Holak jest Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Holak (dane do kontaktu na dole strony).

W przypadku zlecenia przez Państwa prowadzenia nam spraw/y zgoda na przetwarzanie danych również jest dobrowolna, jakkolwiek niezbędna do wykonania umowy, której w chwili zlecenia sprawy Kancelarii są Państwo stroną lub podjęcia działań zgodnie z Państwa żądaniem. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c i f RODO. Jako Administrator jesteśmy obowiązani wówczas do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego rozliczenia wiążącej nas umowy.

Wówczas ewentualnymi odbiorcami Państwa danych osobowych będą w szczególności podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa - organy państwowe np. sądy powszechne, podmioty prowadzące działalność pocztową, podmioty wspierające nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, adresaci Państwa roszczeń.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku naruszenia przepisów RODO).

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Bez Państwa wyraźnej zgody dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych .

 

 

 

 

 

Aktualności