kancelaria@adwokat-pl.eu

Contact 

Contact

 

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od rodzaju zlecenia, terminu realizacji zlecenia oraz wartości przedmiotu sprawy.

 

Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową lub być ustalone w oparciu o stawki godzinowe.

 

W niektórych sprawach możliwym jest również ustalenie części  dodatkowego wynagrodzenia jako wartości procentowej od wygranej sprawy - "succes fee". 

 

Wysokość wynagrodzenia i warunki płatności oraz wysokość kosztów niezależnych od Kancelarii a związanych z prowadzeniem  sprawy  (np. opłat sądowych) każdorazowo omawiamy z Klientem przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.