kancelaria@adwokat-pl.eu

Contact 

Contact

 

 

Świadczymy pomoc z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego w tym w zakresie prawa zamówień publicznych oraz prawa autorskiego.

 

Zapewniamy reprezentację przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, organami administracji publicznej oraz w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 

W zakresie prawa karnego pomoc obejmuje w szczególności reprezentowanie Klientów na każdym etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego w sprawach o wykroczenia, przestępstwa, w tym przestępstwa karnoskarbowe i gospodarcze.

 

W zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy pomoc obejmuje w szczególności sporządzanie opinii prawnych, opracowane projektów aktów prawnych oraz reprezentację Klientów przed sądami.

 

W zakresie prawa administracyjnego, w tym w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej pomoc obejmuje w szczególności sporządzanie opinii prawnych, projektów pism oraz reprezentację przed urzędami. 

 

W zależności od wartości przedmiotu zamówienia oferujemy wsparcie dla zamawiających i wykonawców w przygotowaniu dokumentacji przetargowych zarówno w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych jak i kodeksu cywilnego.

 

 

 


 

 

Zakres pomocy